Vi har vårt treningslokale i Mellomila 34, 3. etg.

Vår epostadresse er:  post@judokwai.no

 

Levert av  
mangadexmangadex