Vedtekter

Dette er klubbens vedtekter: 

TJK vedtekter godkjent i årsmøte 2018.03.04.pdf

Dette er klubbhåndboka. Den inneholder retningslinjer og rutiner for hvordan vi ønsker at Trondheim judokwai skal styres.TJK Klubbhåndbok 2019.pdf


Levert av  
mangadexmangadex